Ավետիք Եվդոկացի

Տաղերգու, եկեղեցական գործիչ

Պըլը Պուղի

Զվարճաբան, առակախոս

Ռուբեն Սիմոնով

Բեմադրիչ, դերասան

Ցոլակ Վարդազարյան

Դիրիժոր, շեփորահար

Գևորգ Ջահուկյան

Լեզվաբան, բանասեր, հայագետ

Սերգեյ Դարոնյան

Գրականագետ

Սոս Սիմավորյան

Արձակագիր, լրագրող

Վահե Քաչա

Արձակագիր

Վլադիմիր Գրիգորյան

Լեզվաբան, բանասեր

Ժորժ Կառվարենց

Կոմպոզիտոր

Բարսեղ Թուղլաճյան

Բանասեր, բառարանագիր

Ռուդոլֆ Խառատյան

Բալետի արտիստ, պարուսույց

 

 

 

 

ՍԱՐԳԻՍ ՊԻԾԱԿ

Մանրանկարիչ

14-րդ դար

Անհայտ են ծննդյան և մահվան տարեթվերը: 1301թ. մի ձեռագրում նրա հայրը` Գրիգոր քահանան, երկար կյանք է մաղթում որդուն` Սարգսին, որ օգնել է իրեն: 1312թ. Սաղմոսարանի հիշատակարանում նույն Գրիգորը խնդրում է հիշել նաև որդուն: Ալիշանը բերել է մի վկայություն, որ վերաբերում է Պիծակ մականվան առաջացմանը: Մի անգամ նրա հոր` նշանավոր ծաղկող և գրիչ Գրիգորի մոտ եղել են հյուրեր: Այն պահին, երբ փոքրիկ Սարգիսը նկարել է, «պիծակ մի նստավ հանդէպ նմա ի լուսամուտն, որ և շուտ նկարեաց զնա. զոր տեսեալ մերձակայիցն` կարծեցին թէ պիծակն եկեալ նստաւ. զոր ընդ ձեռօքն վարելն նոցա զնա, ծիծաղեալ տէր Գրիգորն. ապա գիտացին զիրն, և զարմացեալ կոչեցին զնա Պիծակ»։ Աշխատել է Կիլիկիայի տարբեր վայրերում` Սիս, Սկևռա, Դրազարկ, Կոպիտառա, Փոս անապատ և այլուր: 1320թ. նրա արվեստն ունեցել է համակիլիկյան համբավ: Կիլիկիայում Օշին թագավորից իրավունք է ստացել` պալատական գրապահոցից ընտրել ուզած գիրքը, և նա ընտրել է մի ավետարան` գրված վարժ, «գեղեցկագիր», պատկերազարդված «յոգնահանճար նկարակերտի» կողմից, բայց անավարտ: 1319-58թթ ընթացքում ծաղկել են տասնյակ ձեռագրեր` Սարգիս քահանա և Սարգից Պիծակ ստորագրությամբ, մեծ մասամբ նշելով նաև ծաղկման վայրը և տարեթիվը: Նրա ձեռքի գործն են համարել 1312թ. գրված Տարոնի Ղազարի վանքի ավետարանի ավետարանիչների նկարները: Ըստ երևույթին, մենակ չի աշխատել, այլ ունեցել է օգնող աշակերտներ: Պատվերներ է ստացել ոչ միայն բարձրաստիճան հոգևորականության և ազնվականության կողմից, այլև իր աստիճանն ունեցող քահանաներից: Վենետիկի Սբ. Ղազար վանքի մատենադարանի Անտիոքի օրինագրքի պատվիրատուն եղել է Լևոն Դ թագավորը, 1346թ. ավետարանի պատվիրատուն` Մարիուն թագուհին` Կոստանդին թագավորի կինը, Երևանի 1338թ. Աստվածաշունչը պատկերազարդվել է Հակոբ կաթողիկոսի, 1335թ. ավետարանը` Մարտիրոս քահանայի, 1336թ. «Արքունական ավետարանը»` Արարատյան գավառի բնակիչ Անդրեաս աբեղայի համար: Նրա անունով հասած վերջին ձեռագիրը, որ գրել և ծաղկել է ինքը, 1353թ. «Բժշկության ավետարանն» է: