Միքայել Պատկանյան

Դրամատուրգ, թատերական գործիչ, թարգմանիչ

Գուսան Ջիվանի

Աշուղ, երգիչ

Իսկուհի Մինաս

Արձակագիր, բանաստեղծ

Դանիել Դզնունի

Արվեստաբան

Լուիզա Ասլանյան

Արձակագիր, պետական գործիչ

Դանիել Գևորգյան

Բանաստեղծ, արձակագիր

Կառլեն Նուրիջանյան

Քանդակագործ

Գևորգ Քրիստինյան

Բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ

Ֆրիդ Սողոյան

Քանդակագործ

Նարե Համբարձումյան

Հաղորդավար, երգչուհի

 

 

 

 

ԴԱՎԻԹ ԲԱՂԻՇԵՑԻ

Պատմաբան, եկեղեցական գործիչ

17-րդ դար - 29 դեկտեմբեր, 1673

Ծնվել է Բաղեշում (այժմ՝ Բիթլիս, Թուրքիա): Աշակերտել է Բաղեշի հոգևոր առաջնորդ Մեսրոպ վարդապետին։ 1641թ. ձեռնադրվել է քահանա, 1647թ.՝ վարդապետ, 1651թ. դարձել է Բաղեշի Խնդրակատար վանքի, կյանքի վերջին տարիներին՝ Տարոնի Առաքելոց վանքի վանահայր։ Ընդօրինակել կամ ընդօրինակել է տվել մի շարք ձեռագրեր։ Հիմնական աշխատությունը ժամանակագրությունն է՝ «Դաւթի Բանասիրի Բաղիշեցոյ ծաղկաքաղ արարեալ ի բազում պատմագրաց զազգն Յաբեթի և սուղ ինչ զՍեմայ և զՔամայ ըստոյգ գտակաւ բազում աշխատութեամբ ընտրելով զլաւն և զպիտանին անսխալապէս շնորհօք Քրիստոսի Աստուծոյ մերում»։ Բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինն ընդգրկում է հայոց պատմությունը, սկսած հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև հեղինակի ժամանակը՝ 1662թ., երկրորդ մասը ընդհանուր պատմությունն է՝ ընդգրկում է նախահռոմեական, հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանը, որն սկսվում է Աստվածաշնչով ու ավանդական զրույցներով և ավարտվում թուրքերի կողմից 1453թ. Կ.Պոլսի գրավման համառոտ նշումով։ Նրա ժամանակագրության հիմնական մասը քաղված է տարբեր հեղինակների աշխատություններից (Աստվածաշունչ, Հոմերոս, Եվսեբիոս Կեսարացի, Մովսես Խորենացի, Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ և այլն), որոնց հաղորդումները ներկայացնում է համառոտ կամ նույնությամբ։ Հեղինակին ժամանակակից անցքերին քիչ տեղ է տրված։ Արժեքավոր տեղեկություններ կան Բաղեշում կատարված դեպքերի վերաբերյալ։ Մահացել է Բաղեշում: